Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Rheilffordd Aberaeron Railway

Cafwyd diwrnod hyfryd yn dathlu Rheilffordd Aberaeron yn 100 oed. Gwnaeth pawb ymdrech i wisgo fyny yn nillad y cyfnod a cherdded ar hyd y lein o Aberaeron i Lanerchaeron a chael picnic. We had a truly memorable day celebrating Aberaeron Railway 100 years old. Everyone made an effort to dress up in period costume and walk along the former railway track to Llanerchaeron where they had a picnic.
  • 033.JPG

    033.JPG
    1173
    033.JPG
  • 037.JPG

    037.JPG
    1174
    037.JPG
  • 042.JPG

    042.JPG
    1175
    042.JPG
  • 049.JPG

    049.JPG
    1176
    049.JPG
  • 053.JPG

    053.JPG
    1177
    053.JPG
  • 063.JPG

    063.JPG
    1178
    063.JPG
  • 065.JPG

    065.JPG
    1179
    065.JPG
  • 067.JPG

    067.JPG
    1180
    067.JPG
  • 071.JPG

    071.JPG
    1181
    071.JPG
  • 074.JPG

    074.JPG
    1182
    074.JPG
  • 075.JPG

    075.JPG
    1183
    075.JPG
  • 076.JPG

    076.JPG
    1184
    076.JPG
  • 079.JPG

    079.JPG
    1185
    079.JPG
  • 082.JPG

    082.JPG
    1186
    082.JPG
  • 090.JPG

    090.JPG
    1187
    090.JPG
  • 095.JPG

    095.JPG
    1188
    095.JPG
  • 097.JPG

    097.JPG
    1189
    097.JPG
  • 101.JPG

    101.JPG
    1190
    101.JPG
  • 106.JPG

    106.JPG
    1191
    106.JPG
  • 107.JPG

    107.JPG
    1192
    107.JPG
  • 115.JPG

    115.JPG
    1193
    115.JPG
  • 117.JPG

    117.JPG
    1194
    117.JPG