Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 1

 • Ysgol Awtistiaeth Gyfeillgar/ Autism Aware School Status

  Published 22/10/17

  Cafwyd noson arbennig i ddathlu ennill statws Ysgol Awtistiaeth Gyfeilgar. Cyflwydwyd gwyboaeth yn wych gan ein Cynogr Ysgol ac yna rhoddwyd y cyfle i rieni gymryd prawf a chael tystysgrif ar y diwedd os oeddent yn llwyddo. Bellach mae nifer o'n rhieni hefyd yn ymwybodol o nodweddion Awtsitiaeth.

  We had a great evening to celebrate becoming an Autism Aware school. The school council educated everybody and parents were given the opportuntiy to sit a test and become 'Autism Super Heroes' themselves.

  Read More
 • Mr Phormula!!!

  Published 13/09/17

  Diwrnod cyffrous iawn yn cyfansoddi gyda'r beatbocsiwr Mr Phormula! Great day beatboxing with the talented Mr Phormula!

  Read More
 • Penwythnos i'w gofio!A  memorable weekend!

  Published 08/05/17

  Mae'r ysgol bellach yn bencampwyr Peldroed a Trawsgwlad Urdd Cymru!Hefyd, mae'r Tim Pelrwyd wedi cyrraedd yr wyth gorau yng Nghymru.

  Read More
 • Pencampwyr Ceredigion Champions

  Published 06/04/17
  Llongyfarchiadau mawr I Ysgol Gynradd Aberaeron ar ennill cystadleuaeth Pel-droed Ceredigion. Yn ystod y gemau grwp chwareuwyd pum gem ac ennillwyd y cwbl heb ildio yr un gol. Y sialens nesaf oedd Ysgol Gymraeg Aberystwyth ac ar
  Read More
 • Ymweliad Kirsty Williams Visit

  Published 14/02/18

  Cawson yr anrhydedd o gael ymweliad gan Ysgrifennyd dros Addysg y Cabinet Kirsty Williams. Cafwyd sgyrsiau diddorol. Y disgyblion a'r staff wrth eu boddau yn rhannu eu barn a'u gwaith

  Read More
 • Ymweliad Elin Jones Visit

  Published 14/02/18

  Cafwyd ymwleiad arbennig gan Elin Jones A.C. yn ateb amrywiaeth o gwestiynau diddorol ac yn son am ei gwaith.

  Read More
 • Cogurdd

  Published 14/02/18

  Eleni aeth 16 o ddisgyblion ati igreu 'Salad Tai' yn rownd yr Ysgol o Cogurdd. Llongyfarchiadau i Jasmine Haf ar ddod yn fuddugol ac i Kaitlyn ar ddod yn ail.

  Read More
 • Gala nofio'r Urdd / Urdd national gala

  Published 14/02/18

  Aeth 5 o ddisgyblion yr Ysgol i nofio yng ngala nofio cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd. Daeth Kaitlyn yn 2il a 5ed yn ei rasus. Daeth Finlay yn 6ed yn ei ragras. Daeth y tim cyfnewid merched yn 5ed a 9fed. Aelodau'r tim oedd Mari, Catrin, Acacia, Sophie a Kaitlyn. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a'r lefel Cymru.

  Read More
 • Diwrnod T Llew Jones T.Llew Jones Day

  Published 06/02/18

  I ddathlu T.Llew Jones eleni fe wisgodd y disgyblion mewn dillad a oedd yn adlewyrchu cymeriadau llyfrau'r awdur. Cafwyd pob math o gymeriadau lliwgar. Fe wnaeth pob dosbarth weithgareddau am yr awdur a'i weithiau. Cafodd blynyddoedd 5 a 6 gweithdy gan Arad Goch i ddathlu'r achlysur.

  Read More
 • Premiere Ffilm Nadolig Premiere

  Published 20/12/17

  Eleni cafwyd perfformaid Nadolig tra wahanol wrth i bob par o ddosbarthiadau greu ffilm. Cafwyd hwyl arbennig a phrofiadau addysgol gwerthfawr. Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu mewn gwahanol ffyrdd.

  Read More
 • Codi safonau llythrennedd digidol

  Published 15/12/17

  Please enter an introduction for your news story here.

  Read More
 • HDBR

  Published 15/12/17

  Please enter an introduction for your news story here.

  Read More