Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Newyddion/ News

Newyddion/ News

Page 2

 • Trawsgwlad Dyfed / Dyfed Crosscountry

  Published 09/04/19

  Aeth dros 40 o blant i gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth trawsgwlad Dyfed yng Nghaerfyrddin. Da iawn i bawb am ei ymdrech.

  Medalwyr unigol: Sonny: 2il, Jobey: 10fed, Martha: 7fed

  Medalwyr tîm : Bechgyn Bl.3— Sonny, Jobey, Teifion—3ydd

  Merched Bl.3—Rhianna, Charlotte, Anabelle —3ydd

  Merched Bl.6—Martha, Chloe, Jasmine W—2il

   

  Read More
 • Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion / Ceredigion Area Eisteddfod

  Published 31/03/19

  Llongyfarchiadau i’r canlynol ar lwyddiant arbennig yn yr Eisteddfod ym Mhontrhydfendigaid:

   2il Llefaru i Ddysgwyr Bl.2 ac iau—Miley Thomas

  1af Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4—Ela Mablen Griffiths-Jones

  3ydd    Unawd Bl3 a 4-Ela—Mablen Griffiths Jones                    

    1af    Llefaru Bl3 a 4—Ela Mablen Griffiths Jones                      

  2il    Unawd Alaw Werin Bl6 ac iau - Ela Mablen Griffith-Jones

  1af  Deuawd Bl.6 ac iau—Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

  2il Deuawd Cerdd Dant - Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

   2ail    Parti Deulais;  2il Ymgom;  3ydd Côr; 2il Parti Llefaru; 3ydd Parti Unsain Dysgwyr                            

     Pob lwc i Ela ac i Eos yng Nghaerdydd ym mis Mai.

  Read More
 • Eisteddfod Cylch Aeron / Aeron Cluster Eisteddfod

  Published 25/03/19

  Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu yn eisteddfod cylch Aeron yn Theatr Felinfach dydd Mawrth y 12fed o Fawrth. Yn yr ynawd cerdd-dant bl.2 ac iau daeth Nanw Griffiths-Jones yn 2il. Yn y llefaru bl.2 ac iau i ddysgwyr daeth Miley Thomas yn 1af, Antoni Raczynski yn 2il a Eva Berkshire yn 3ydd. Yn yr unawd bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnell yn 2il. Yn y llefaru bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd cerdd dant bl.3 a 4 daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af a Fflur McConnell yn 2il. Yn yr unawd Alaw Werin bl.6 ac iau daeth Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af, Fflur McConnel yn 2il a Eos Dafydd yn 3ydd. Yn yr unawd bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 1af. Yn y llefaru bl.5 a 6 daeth Eos Dafydd yn 2il. Yn y deuawd bl.6 ac iau daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af. Yn y deuawd cerdd dant daeth Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones yn 1af.  Daeth yr ymgom yn 1af, yr aelodau oedd Eos Dafydd, Jasmine Williams a Ellis Jones. Daeth y parti deulais, parti unsain, parti unsain dysgwyr, parti llefaru yn 1af ac hefyd y cor yn 1af. Llongyfarchiadau i bawb a pob lwc yn yr Eisteddfod Rhanbarth.

  Read More
 • Pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion / Area Netball Competition

  Published 08/03/19

  Llongyfarchiadau enfawr i'r merched am ddod yn bencampwyr Ceredigion yng nghystadleuaeth pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion. Pob lwc i chi yn y cystadleuaeth Cenedlaethol.

  Read More
 • Eisteddfod offerynnol / Intrumental Eisteddfod

  Published 07/03/19

  Llongyfarchiadau enfawr i Eos Dafydd am ddod yn 1af yn yr unawd piano ac yn 3ydd yn yr unawd telyn yn yr Eisteddfod Offerynnol Rhanbarth. Pob lwc yn y gendlaethol.

  Read More
 • Cogurdd

  Published 04/02/19

  Eleni aeth 14 o ddisgyblion ati i greu Cebab llysieuol â phesto heb gnau yn rownd yr Ysgol o Cogurdd.         Llongyfarchiadau i Ela Mablen ar ddod yn   fuddugol. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

   

  Read More
 • Pel-rwyd cylch aeron / Aeron cluster netball competition

  Published 17/01/19

  Llongyfarchiadau i ferched blwyddyn 5 a 6 am ddod yn bencampwyr pel-rwyd clwstwr Aeron

  Read More
 • Casglu i'r di-gartref / Collecting for the homeless

  Published 17/01/19

  Casglodd disgyblion blwyddyn 3 bwyd i'r di-gartref. Diolch i Guy Evans o'r gymdeithas am ddod i'w gasglu.

  Read More
 • Sgiliau i chwarae / Skills to play

  Published 17/01/19

  Llongyfarchiadau i'r criw yma or dosbarth Meithrin sydd wedi llwyddo yn 'Sgiliau i Chwarae'.

  Read More
 • Gwobr Platinwm Eco-Sgolion / Eco-Schools Platinum Award

  Published 07/12/18

  Llongyfarchiadau i gyngor eco yr ysgol am lwyddo i ennill Gwobr Platinwm Eco-Sgolion. Diolch i'r cyngor a Miss Lewis am ei gwaith caled.

  Read More
 • Plant Mewn Angen / Children In Need

  Published 16/11/18

  Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at yr apel. Llwyddwyd i godi £314.02 tuag at yr apel.

  Read More
 • Bore coffi Macmillan / Macmillan coffee morning

  Published 28/09/18

  Ar ran cyngor yr ysgol hoffwn i ddweud diolch am ddod i'r bore coffi. Rydym yn gwerthfawrogi llawer ac rydym wedi codi £820.49 i Macmillan. Diolch am yr help!! Farhan a Jasmine

  Read More