Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

DAWNSIO DISGO / DISGO DANCING

LLONGYFARCHIADAU / CONGRATULATIONS

Mae grwp Dawnsio Disgo wedi ennill yn Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd. The Disgo Dancing group have won in the Urdd County Eisteddfod at Pontrhydfendigaid today.

Mi fyddant nawr yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanerchaeron.

They will now go on to compete at the Urdd National Eisteddfod in Llanerchaeron in May.