Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Y Garfan Rygbi/ Our Rugby Squad

Chwaraeodd ein bechgyn yn wych wythnos diwethaf mewn twrnament rygbi yn Aberaeron. Ennill tair gem, colli un ac un gem gyfartal. Da iawn chi! Our boys played fantastically well last week in a rugby tournament.Winning three games, and almost winning another 2! Well done boys!

Please enter some content for your news story here.