Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

 Pabi Coch Osian/ Osian's Poppies

Cododd Osian £180 drwy werthu pabi coch yr oedd wedi eu creu gartref gyda help llaw ei deulu. Osian raised £180 by selling his home made poppies

Darllenwch y stori yma. Read his story in the Cambrian News

https://t.co/GX3fXr6500