Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Creu Aeron Creative

Mae gan gwmni'r ysgol hetiau newydd allan! Dewch i'r ysgol maent ar werth am £5 yr un!

Our school company have some new hats for sale. Come to school to buy one for £5 each!