Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cais Grant Llwybr Cerdded Rhiwgoch/ Rhiwgoch Walkway Grant

Mr Gari Jones from Ceredigion County Council came to visit all of our school councils to discuss and collect opiions regarding a propsed new walkway from Ffos y ffin to Aberaeron via Rhiwgoch. All the children contributed excellently to the discussion and expressed very strongly that it would be very beneficial to the school and the community. The School 'Healthy Schools' Council and the school's general council have bothe written letters of support. The school 'Digital Wizards' also created a short film highlighting the traffic issues we have as a school.

 

 

 

 

Bum yn lwcus iawn i groesawi Mr Gari Jones o adran briffyrdd y cyngor i siarad  a'n cynghorau ysgol am gais grant sydd ar y gweill i greu llwybr cerdded o Ffos y Ffin i Aberaeron i lawr Rhiwgoch. Fe drafododd y disgyblion yn wych ac fe fynegon eu barn yn arbennig o dda! Roedd pawb yn unfrydol y byddai cael llwybr cerdded yn syniad arbennig o dda ar gyfer ein hysgol ond hefyd y gymuned. Mae'r cyngor 'Ysgol Iach' a Chynor cyffredinol yr ysgol wedi ysgrfiennu llythyron o gefnogaeth. Hefyd, mae ein 'Dewiniaid Digidol' wedi creu ffilm yn dangos y problemau trafnidiaeth a pharcio sydd gan yr ysgol.