Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Penwythnos i'w gofio!A  memorable weekend!

Mae'r ysgol bellach yn bencampwyr Peldroed a Trawsgwlad Urdd Cymru!Hefyd, mae'r Tim Pelrwyd wedi cyrraedd yr wyth gorau yng Nghymru.

Our pupils our now Welsh Urdd Football and Cross Country Champions! Our Netball team also reached the quarter finals and our now in the top eight teams in Wales.