Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod T Llew Jones T.Llew Jones Day

I ddathlu T.Llew Jones eleni fe wisgodd y disgyblion mewn dillad a oedd yn adlewyrchu cymeriadau llyfrau'r awdur. Cafwyd pob math o gymeriadau lliwgar. Fe wnaeth pob dosbarth weithgareddau am yr awdur a'i weithiau. Cafodd blynyddoedd 5 a 6 gweithdy gan Arad Goch i ddathlu'r achlysur.

To celebratw T.Llew Jones day all the pupils dressed up in clothes that depicted characters from the author's books. We had many different lively characters. Every class did activities about the author and his works. Year 5 and 6 had a workshop from Arad Goch