Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cogurdd

Eleni aeth 16 o ddisgyblion ati igreu 'Salad Tai' yn rownd yr Ysgol o Cogurdd. Llongyfarchiadau i Jasmine Haf ar ddod yn fuddugol ac i Kaitlyn ar ddod yn ail.

This year 16 pupils took part in the school round of Cogurdd to create a Thai salad. Congratulations to Jasmine Haf for winning and to Kaitlyn for coming second.