Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cit Pel-droed newydd / New Football Kit

Diolch i Mr. Adrian Jones o Garej Forge, Ffosyffin.

Many thanks to Mr. Adrian Jones, Forge Garage, Ffosyffin.

.

Yn y llun gweler Mr.Adrian Jones yn cyflwyno cit pel-droed ar ran Garej Forge, Ffosyffin.

Mae'r cit wedi profi yn lwcus i'r ysgol hyd yn hyn. Pob lwc ym mhencampwriaeth Cymru.

The kit has brought much success to the school this far. All the best in the Welsh finals.