Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Trawsgwlad Ysgol / School Crosscountry

Llongyfarchiadau i Bentwr eillwyr Trawsgwlad Ysgol Gynradd Aberaeron 2018. Da iawn i bawb am redeg mor bell.

Congratulations to Pentwr for winning the school cross country competition. Great effort by all to run a very long way.