Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Te Sul y Mamau / Mothers Day Tea

I ddathlu Sul y Mamau paratoiodd plant dosbarth Miss Jones te prynhawn i'w mamau/mamgu. Paratowyd cacennau hyfyrd gan y plant.

To celebrate Mother's Day, Miss Jones's class prepared afternoon tea for their mum/grandmother. Beautiful cakes were prepared by the children.