Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Rhanbarth Offerynnol / Area Instrumental Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Catrin Edwards ar ddod yn fuddugol ar yr Unawd Chwybrennau ar Unawd Piano Bl.6 ac Iau yn yr Eisteddfod Rhanbarth. Edrych ymlaen at y Genedlaethol nawr.

Congratulations to Catrin Edwards who won the Woodwind Solo and the Piano Solo for Year 6 and Under at the Area Instrumental Eisteddfod. Good luck in the National Eisteddfod.