Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion / Ceredigion Area Eisteddfod

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar lwyddiant arbennig yn yr Eisteddfod ym Mhontrhydfendigaid:

 2il Llefaru i Ddysgwyr Bl.2 ac iau—Antoni Raczynski  

1af Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4—Ela Mablen Griffiths-Jones

1af    Unawd Bl3 a 4-Ela—Mablen Griffiths Jones                    

  1af    Llefaru Bl3 a 4—Ela Mablen Griffiths Jones                      

1af    Unawd Alaw Werin Bl6 ac iau - Ela Mablen Griffith-Jones

1af  Deuawd Bl.6 ac iau—Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

 2ail    Parti Deulais;  1af Ymgom;  3ydd Côr.                            

   Pob lwc i Ela yn y pump Cystadleuaeth, i Eos ac  i’r Ymgom yn Llanfair ym Muallt ym mis Mai.

 

CEREDIGION AREA EISTEDDFOD

Congratulations to the following on their success at the Esiteddfod in Bonrhydfendigaid:

2nd recitation for learners Year 2 and under—Antoni Raczynski

1st Cerdd Dant Yr. 3&4—Ela Mablen Griffiths-Jones

1st Solo Yr. 3&4—Ela Mablen Griffiths-Jones

1st Recitation Yr. 3&4—Ela Mablen Griffiths-Jones

1st Folk Song Solo Yr.6 and under—Ela Mablen Griffiths-Jones

1af Duet Year 6 and under—Eos Dafydd, Ela Mblen Griffiths-Jones

2nd: 2 part harmony party        1st: Ymgom         3rd: Choir

Good luck to Ela in her 5 competitions, Eos and to the Ymgom in Builth Wells in May