Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Adar Ysglafaethus Cei Newydd / New Quay Birds of Prey

Diolch i Gary a Liz am ddod a pedair tylluan i     ddangos i ni. Roedd e’n diddorol iawn i weld ac i glywed am y gwahanol dylluanod. Mwynhaeodd y plant a’r athrawon yn fawr.

 

Thank you to Gary and Liz for bringing four owls in to show us. It was very interesting to hear about       different owls and to see them. All the children and staff enjoyed the experience.