Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Cyfnod Allwedddol 2 / Key Stage 2 Eisteddfod

Yn ystod wythnos ola’r tymor cynhaliwyd Eisteddfodau’r Ysgol. Cipiwyd y prif dlysau yn Eisteddfod C.A.2 gan y canlynol, Celf– Tanwen Shaw, Y Goron—Mari Raw-Rees a’r Gadair– Catrin Edwards. Cafwyd cystadlu brwd a diolch yn fawr I’r ddau feirniad, sef Iestyn Morgan a Siôn Evans am eu gwaith caled. Ar ddiwedd y dydd Pentwr oedd y tim     buddugol.

 

During the last week of term the School Eisteddfod was held. The main prizes at the Key Stage 2 Eisteddfod were won by the following, Art—Tanwen Shaw, The Crown—Mari Raw-Rees and the Chair—  Catrin Edwards. We enjoyed great competition all day and many thanks to the two adjudicators— Iestyn Morgan and Siôn Evans. Thank you for your work and congratulations to everyone.