Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Gwyl Chwaraeon yr Urdd / Urdd Sport Festival

Ar ddydd Sadwrn 12fed o Fai bu tîm pêl droed yr ysgol yn cystadlu ym mhencampwriaeth Cymru. Roedd y gobeithion yn uchel ar ôl ennill llynedd. Yn ei grŵp cafwyd gêm cyfartal yn erbyn Llanfair Caerinion ac yna curo Ysgol Bro Allta ag Ysgol Gwauncelyn i ennill y grŵp. Curwyd St Peters yn y chwarteri ac yn Bryncoch yn y rownd gyn-derfynol. Ymlaen i’r rownd derfynol unwaith eto yn erbyn Gwauncelyn. Ar ddiwedd y gêm roedd y sgôr yn gyfartal ac felly roedd yn rhaid mynd i amser euraidd ac er mawr siom, colli fu’r hanes. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn am ddod yn ail yng Nghymru—Gwych.

Aelodau’r tîm :- Steffan (capten), Wil, Finlay,     Ethan, Zeké, Rhys, Rhodri, Jack, Krzysztof a Dion.

 

Ar yr un diwrnod bu 30 o blant yr ysgol yn rhedeg yng nghystadleuaeth trawsgwlad Cymru a gwnaeth pawb eu gorau glas  a perfformio’n wych. Y medalwyr oedd Martha 1af merched bl.5, Seren 3ydd merched bl.6 a Ellis 3ydd bechgyn bl.3.

Da iawn pawb a fu’n cynorthwyo’r ysgol.

 

On Saturday the 12th of May the school’s football team competed in the Welsh Championship.      Expectations were high after winning last year. In their group an equal game was had against Llanfair Caereinion and then we beat Ysgol Bro Allta and Ysgol Gwauncelyn to win the group. In the quarter finals we beat St Peters and then Bryncoch in the semi final. On we went to the final against Gwauncelyn again. At the end of the game the sgore was equal, extra time  was played but with great disappointment, we lost the game. Congratulatios to the boys for coming second in Wales.

Members of the team were Steffan (captain), Wil, Finlay, Ethan, Zeké, Rhys, Rhodri, Jack, Krzysztof and Dion.

On the same day 30 children took part in the crosscountry competition and everyone did their best and performed amazingly. The medal winners were Martha 1st Yr 5 girls, Seren 3rd Yr.6 girls and Ellis 3rd Yr.3 boys.

Well done to everyone who assisted the school.