Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore coffi Macmillan / Macmillan coffee morning

Ar ran cyngor yr ysgol hoffwn i ddweud diolch am ddod i'r bore coffi. Rydym yn gwerthfawrogi llawer ac rydym wedi codi £820.49 i Macmillan. Diolch am yr help!! Farhan a Jasmine

On behalf of the school council we would like to say thank you gor coming to the coffee morning. We appreciate it a lot and we have raised £820.49 for Macmillan. Thank you for your help!!! Farhan and Jasmine.