Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Plant Mewn Angen / Children In Need

Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at yr apel. Llwyddwyd i godi £314.02 tuag at yr apel.

Thank you to everyone who contributed to this years appeal. We managed to raised £314.01 towards the appeal.