Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pel-rwyd cylch aeron / Aeron cluster netball competition

Llongyfarchiadau i ferched blwyddyn 5 a 6 am ddod yn bencampwyr pel-rwyd clwstwr Aeron

Congratulations to year 5 and 6 girls for becoming Aeron cluster netball champions.