Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion / Area Netball Competition

Llongyfarchiadau enfawr i'r merched am ddod yn bencampwyr Ceredigion yng nghystadleuaeth pel-rwyd Rhanbarth Ceredigion. Pob lwc i chi yn y cystadleuaeth Cenedlaethol.

Congratulations to the girls on becoming Ceredigion champions at the area netball competition. Good luck to you in the National competition.