Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion / Ceredigion Area Eisteddfod

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar lwyddiant arbennig yn yr Eisteddfod ym Mhontrhydfendigaid:

 2il Llefaru i Ddysgwyr Bl.2 ac iau—Miley Thomas

1af Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4—Ela Mablen Griffiths-Jones

3ydd    Unawd Bl3 a 4-Ela—Mablen Griffiths Jones                    

  1af    Llefaru Bl3 a 4—Ela Mablen Griffiths Jones                      

2il    Unawd Alaw Werin Bl6 ac iau - Ela Mablen Griffith-Jones

1af  Deuawd Bl.6 ac iau—Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

2il Deuawd Cerdd Dant - Eos Dafydd a Ela Mablen Griffiths-Jones

 2ail    Parti Deulais;  2il Ymgom;  3ydd Côr; 2il Parti Llefaru; 3ydd Parti Unsain Dysgwyr                            

   Pob lwc i Ela ac i Eos yng Nghaerdydd ym mis Mai.

CEREDIGION AREA EISTEDDFOD

Congratulations to the following on their success at the Esiteddfod in Bonrhydfendigaid:

2nd recitation for learners Year 2 and under—Miley Thomas

1st Cerdd Dant Yr. 3&4—Ela Mablen Griffiths-Jones

3rd Solo Yr. 3&4—Ela Mablen Griffiths-Jones

1st Recitation Yr. 3&4—Ela Mablen Griffiths-Jones

2nd Folk Song Solo Yr.6 and under—Ela Mablen Griffiths-Jones

1af Duet Year 6 and under—Eos Dafydd, Ela Mblen Griffiths-Jones

2nd Duet Cerdd Dant - Eos Dafydd and Ela Mablen Griffiths-Jones

2nd: 2 part harmony party;  2nd: Ymgom         3rd: Choir:    2nd Recitiation group:    3rd: Learners Party

Good luck to Ela and Eos in Cardiff in May