Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Mabolgampau CA.2 / KS.2 Sports Day

Llongyfarchiadau i Tim Pentwr ar ennill y Mabolgampau eleni.

Congratulations to Pentwr Team for winning the Sports Day.

sport

Llongyfarchiadau i Shaunna a Thomas am gael Athletwyr y Flwyddyn 2010.

Congratulations to Shaunna & Thomas for being Athletes of the Year 2010.