Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Disgo Gwisg Ffansi / Fancy Dress Disco

Cofiwch am ein Disgo Gwisg Ffansi - Gwesty'r Plu - 8 o'r gloch Nos Wener, 9fed Gorffennaf.

Remember our Fancy Dress Disco - Feathers Royal Hotel - 8pm on Friday, 9th July.

Dewch i gefnogi a chael noson wrth eich bodd. Os am brynu tocynnau, ffoniwch yr ysgol 01545 570313.

Come and support and have a good time. If you would like to buy tickets, please contact the school, 01545 570313.

Mae'r noson yn cael ei threfnu gan Ffrindiau'r Ysgol

The night is organised by Friends of the School Committee