Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cogurdd

Eleni aeth 12 o ddisgyblion ati i greu Cibab ffrwythau yn rownd yr ysgol o Cogurdd. Llongyfarchiadau i Ela  Mablen ar ddod yn fuddugol ac i Maisie Tuson a Ella Phillips am ddod yn gydradd ail. Diolch i chi gyd am gystadlu a gwneud ymdrech arbennig.

Llwyddod Ela i ddod yn drydydd yn rownd derfynol y Sir.

 

This year 12 pupils took part in the school round of Cogurdd. They had to create fruit kebabs. Congratulations to Ela Mablen for winning and to Maisie and Ella Fflur for coming joint second.  Thank you to  everyone who competed. The standard was extremely high. Congratulations Ela for coming 3rd in the Ceredigion round.