Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Apêl Pabi / Poppy Appeal

Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at yr apêl eleni. Llwyddodd yr ysgol i godi £144.30 tuag at yr apêl. 

Thank you to everyone who contributed towards this years appeal. We managed to rise £144.30 towards the appeal.