Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Mr Jones

Y mae Mr Robert Jones yn ymddeol wedi dros 35 o flynyddoedd o wasanaeth yn Ysgol Gynradd Aberaeron. Fe fyddwn yn gweld ei eisiau yn fawr - mae wedi bod yn athro ymroddedig a theyrngar dros y blynyddoedd. Dymunwn ymddeoliad hir, hapus ac iach iddo ac rydym yn siwr o'i weld o gwmpas Aberaeron

Mr Jones is retiring after over 35 years of service at Ysgol Gynradd Aberaeron. He will be greatly missed and has been a loyal and dedicated teacher throughout the years. We wish him a long, happy and healthy retirement and we are sure that we will see him around Aberaeron.