Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cwis Dim Clem Quiz

Llongyfarchiadau mawr i Ela, Francessca, Kai a Jac oedd yn fuddugol yng ngwis Dim Clem, De Ceredigion. Trefnwyd gan Cered, Menter Iaith Ceredigion.  Pob lwc yn y rownd nesaf.

Congratulation to Ela, Francessca, Kai and Jac who were victorious in the south Ceredigion ‘Dim Clem’ quiz held by ‘Cered’. Well done and good luck in the next round.