Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffair Wyddoniaeth / Science Fair

ddathlu Wythnos Wyddoniaeth aeth blynyddoedd 5 a 6 i Brifysgol Aberyswyth. Cafwyd bore hwylus yn ymweld ag amryw o stondinau a chael y cyfle i arbrofi.

To celebrate Science Week, year 5 and 6 pupild attended Aberystwyth University. An interesting morning was had visiting the different stands and getting the opportunity to experiment.