Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Siarter Iaith

Mae’r aelodau wedi bod yn brysur iawn yn creu cennin pedr yn barod ar gyfer dathlu Dydd Gwyl Dewi. Erbyn hyn maent wedi cael ei dosbarthu o amgylch busnesau’r dref. Edrychwch allan amdanynt yn ffenestri’r busnesau wrth i chi gerdded o amgylch y dref..

Members have been very busy making daffodils ready for the St David’s Day celebrations. They have now been distributed around town businesses. Look out for the in the windows as you walk around town.