Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Sbridiri

Mynychodd holl ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen sioe Sbridiri wedi cael ei drefnu gan Urdd Ceredigion. Cafwyd bore llawn hwyl a sbri yn canu nifer o ganeuon newydd ac adnabyddus a dawnsio gyda Siani Sionc.

All pupils in the Foundation Phase attended the Sbridiri show organized by Urdd Ceredigion. There was a morning full of fun and excitement singing and dancing with Siani Sionc.