Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod Ieithoedd Ewropiaidd / European Languages Day

Diolch yn fawr iawn i Ysgol Gyfun Aberaeron am wahodd disgyblion blwyddyn 6 i ymuno a nhw wrth ddathlu diwrnod ieithoedd Ewropiaidd. Cafwyd y cyfle i ddysgu ieithoedd gwahanol ac hefyd blasu bwydydd traddodiadol y gwledydd.

Thank you very much to Aberaeron Comprehensive School for inviting year 6 pupils to join them in celebrating European languages day. There was the opportunity to learn different languages and also to taste the traditional foods of the countries.