Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Llaeth Gwarffynnon Milk

Diolch i Elliw o Llaeth Gwarffynnon am ddod i’r ysgol i siarad gyda disgyblion y dosbarth meithrin a derbyn am ble mae llaeth yn dod o ac hefyd am bwysigrwydd yfed llaeth.

Thank you to Elliw from Llaeth Gwarffynnon for coming to the school to talk to the pupils of the nursery and reception class about where milk comes from and also about the importance of drinking milk