Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cwrdd seren Hollywood / meeting Hollywood star

Aeth criw o aelodau'r Urdd i siop Sianti yn Aberaeron.

Members of the Urdd Club visited Sianti shop in Aberaeron.

llun

Mi wnaeth y plant gwrdd a Mathew Rhys a oedd yno yn arwyddo ei lyfr 'Patagonia'. Braf oedd medru siarad Cymraeg ag un o ser Hollywood!

The children met Mathew Rhys who was signing his book 'Patagonia'. It was great to be able to speak Welsh to a Hollywood star !