Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

Diolch i rieni, ffrindiau a chymdogion a wnaeth gefnogi ein bore coffi Macmillan. Cafwyd cystadleuaeth arbennig o’r ‘Bake Off’ a enillwyd gan Harri Hughes. Diolch i Delyth Jenkins am feirniadu Llwyddwyd i godi £1,100.00 mewn bore. Da iawn pawb.

Thank you to parents, friends and neighbours who supported our Macmillan coffee morning. There was a special ‘Bake Off’ competition and was won by Harri Hughes. Thank you to Delyth Jenkins for judging. A massive £1,100.00 was raised in one morning. Well done everyone.