Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffair Iaith / Language Fair

Diolch yn fawr iawn i Cardi Iaith am drefnu Ffair Iaith gwerth chweil i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6. Cafodd y disgyblion i gyd gyfleodd arbennig, ac hynny i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg! Cafwyd profiad o ddefnyddio setiau VR a chwarae iwcale

Many thanks to Cardi Iaith for organizing an excellent Language Fair for pupils in year 5 and 6. An excellent array of activities were held through the medium of Welsh. The children had the opportunity of using VR sets and playing a ukulele.