Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Meithrin yn ymweld a'r llyfrgell / Nursery visiting the library

I ddathlu wythnos Llyfrgelloedd Cymru, ymwelodd y dosbarth meithrin a llyfrgell Aberaeron lle cafwyd stori gan Delyth Huws a cyfle i fenthyg llyfrau ar gyfer y dosbarth

To celebrate Welsh Libraries week, the Nursery class visited Aberaeron Library where they had a story from Delyth Huws and an opportunity to borrow books for the class.