Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Diwrnod T. Llew Jones Day

Braf oedd gweld y plant wedi dod i’r ysgol wedi gwisgo i fyny fel môr ladron, sipsi, gweision a morwynion. Cafwyd gwasanaeth arbennig i ddechrau’r diwrnod o dan ofal blwyddyn 3 a chafwyd llu o weithgareddau trawscwricwlaidd yn y dosbarthiadau.

It was great to see the children come to school dressed up as pirates, gypsies, servants and maids. There was a special assembly to start the day under the care of year 2 and there were many cross-curricular activities in the classes.