Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cŵn Tywys / Guide Dogs

Fel rhan o waith thema’r dosbarth Derbyn a’r llygaid, crewyd ardal chwarae rôl optegydd yn y dosbarth. I orffen gwahoddwyd cŵn tywys i’r ysgol i ddangos i’r plant y gwaith pwysig y maent yn eu gwneud yn helpu pobl dall. Mwynhaeodd y plant yng nghanol y cŵn.

As part of the Receptions class theme work on ‘eyes’, an optician role play was created in class. To finish the theme, the Guide Dogs were invited to the school to show the children the important work they do helping blind people. The children enjoyed themselves in the midst of the dogs.