Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Dangos y Garden Goch i Hiliaeth / Showing the Red Card to Racism

I nodi’r diwrnod cynhaliwyd gwasanaeth arbennig yng ngofal aelodau hŷn Cyngor yr Ysgol. Rhannwyd negeseuon pwysig iawn. Bu’r plant hefyd yn creu posteri yn y dosbarth.

To mark the day a special assembly was held in the care of the eldest members of the School Council. Very important messages were shared. The children also created posters in class.