Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ffair Aeaf / Winter Fair

Teithiodd disgyblion blwyddyn 5 i’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Yn y bore cymerwyd ran yn sesiwn ‘Ein Tir’ lle cafwyd cyfwynaid gan Michael Kennard o’r ‘Compst Club’ ac yna gan Adam Jones o Adam yn yr ardd. Yn y prynhawn cafwyd y cyfle i gerdded o amgylch y sioe yn gweld yr anifeiliaid, gwylio’r cystadlaethau, siôpa a bwyta. Mwynheuodd pawb y diwrnod a dychwelwyd wedi blino’n lân

Year 5 pupils travelled to the Winter Fair in Builth Wells. In the morning they took part in the ‘Ein Tir’ session where there was a talk from Michael Kennard from the Compost Club and then from Adam Jones from Adam in the garden. In the afternoon there was the opportunity to walk around the show seeing the animals, watching the competitions, shopping and eating, Everyone enjoyed the day and returned exhausted.