Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Cyngor Ysgol / School Council

Rhoddwyd llwyfan i leisiau dyfodol Ceredigion wrth i aelodau Cyngor yr Ysgol a chynghorau ysgolion cynradd clwstwr Aeron ymuno am brynhawn yn y Siambr ym Mhenmorfa. Cafwyd y cyfle i ofyn cwestiynau i Aelodau a Swyddogion y Cyngor a thrafod y posibilrwydd o newid i drefn gwyliau Ysgol newydd. Cafwyd brynhawn ysbrydoledig iawn.

The future voices of Ceredigion took stage when the School Council joined all Aeron Cluster primary schools councils at the chamber in Penmorfa. This was an exiting opportunity for members to ask questions to members and officers of the council and to discuss the possibility of changing the school holiday. An inspirational afternoon was had.