Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Traddodiadau'r Flwyddyn Newydd / New Year Traditions

Cafodd disgyblion y dosbarth meithrin a derbyn hanes traddodiadau’r flwyddyn newydd ac am greu ‘perllan’ gan Nia Llywelyn. Crewyd ’perllan’ gan y plant yn dilyn y sgwrs.

The Nursery and Reception class recieved a talk about the new year traditions and creating a 'perllan' by Nia Llywelyn. The children created their own 'perllan'.