Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Canu Gyda'n Gilydd / Sing Together

Ymunodd y rhan helaeth o flwyddyn 6 a ysgolion eraill Ceredigion i recordio cân wedi ei chyfansoddi gan Rhys Taylor a Lorraine King yn Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau. Y nôd yw bod 45,000 o blant ar draws Cymru yn canu’r gân a fydd yn cael eu ryddhau a’r gyfer Dydd Gwyl Dewi ynghyd a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. Cyfle cyfforus i’r plant. Diolch yn fawr iawn i Wasanaeth Cerdd Ceredigion am gydweithio gyda ABC i wneud hyn yn bosib.

Most year 6 pupils joined other Ceredigion Schools to record a song composed by Rhys Taylor and Lorraine King at the Arts Centre in Aberystwyth. The aim is for 45,000 children across Wales to sing the song that will be released for St David’s Day together with thr Welsh National Opera Orchestra. An exciting opportunity for the children. Many thanks to Ceredigion Music Service for collaborating with ABC of Opera to make this possible