Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Cylch Aeron / Aeron Cluster Eisteddfod

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn eisteddfod cylch Aeron yn ddiweddar. Braf oedd gweld cymaint o’r ysgol yn cystadlu.

Canlyniadau’r dydd

Unawd bl.2 ac iau— 2il Tirion Thomas

Llefaru bl.2 ac iau – 2il Ela Freeman

Llefaru Dysgwyr bl.3 a 4 – 1af Patrick Sellen

Unawd Cerdd Dant bl.2 ac iau – Betty Davies

Llefaru bl.3 a 4 – 1af Nanw Griffiths-Jones

Unawd bl.3 a 4 – 2il Nanw Griffiths-Jones

                         3ydd Alaw Freeman

Unawd bl.5 a 6 – 3ydd Alys James

Unawd Cerdd Dant bl.3 a 4 – 1af Nanw Griffiths-Jones

Unwad Alaw Werin bl.6 ac iau – 1af Nanw Griffiths-Jones

Deuawd – 3ydd - Harri Hughes a Nanw Griffiths-Jones

Deuawd Cerdd Dant - 1af – Alaw Freeman a Nanw Griffiths-Jones

Parti Unsain – 2il     Parti Cerdd Dant – 1af     

Perfformiad Theatrig o Sgript – 2il

Congratulations to everyone who took part in the Aeron cluster eisteddfod recently. It was great to see so many of the school competing.

The results of the day:

Yr 2 & under Solo - 2nd Tirion Thomas

Yr 2 & under Recitation - 2nd Ela Freeman

Year3 & 4 recitation for welsh learners – 1st Patrick Sellen

Cerdd Dant Solo Yr. 2 & under - 1st Betty Davies

Yr. 3 & 4  Recitation - 1st Nanw Griffiths-Jones

Yr 3 & 4 Solo - 2nd Nanw Griffiths-Jones

                           3rd Alaw Freeman

Yr. 5 & 6 Solo - 3rd Alys James

Yr. 3 & 4 Cerdd Dant Solo - Nanw Griffiths-Jones

Yr. 6 & under Folk Song Solo - 1st Nanw Griffiths-Jones

Duet - 3rd Harri Hughes & Nanw Griffiths-Jones

Cerdd Dant Duet - 1st Alaw Freeman & Nanw Griffiths-Jones

Unison Party - 2nd           Cerdd Dant Party - 1st

Theatrical Performance from a script – 2nd