Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Ysgoloriaeth / Scholarship

Llongyfarchiadau Olivia ar ennill Ysgoloriaeth Thomas Philips i Goleg Llanymddyfri / Congratulations Olivia on winning the Thomas Phillips Scholarship to Llandovery College

.Ar ddechrau'r tymor, ymgeisiodd Olivia am ysgoloriaeth i Goleg Llanymddyfri, gan eistedd arholiadau mewn Saesneg, Mathemateg a rhesymu. Dangosodd 'allu mathemategol rhagorol' ac fe gyrhaeddodd rhestr fer Ysgoloriaeth Thomas Phillips - yr ysgoloriaeth uchaf sy'n agored i fyfyrwyr rhyngwladol neu sydd â chysylltiad Cymraeg. Yn dilyn awr o gyfweliad dwys, enillodd yr ysgoloriaeth!

Dyma gamp ragorol i ennill y fath wobr. Rydym yn falch ohonot Olivia, ac yn dymuno'n dda i ti i'r dyfodol.

At the beginning of this year, Olivia applied for a place at Llandovery College, taking part in the normal entrance examinations in English, Mathematics and non-verbal reasoning. She showed 'amazing maths skills' and was shortlisted for the Thomas Phillips Scholarship, the top academic scholarship available in Llandovery and open to anyone internationally with a Welsh connection. Following an hour long gruelling interview Olivia was awarded the scholarship!

What a fantastic achievement to win such a prestigious award! We are all so proud of you Olivia and wish you all the best in your time there.