Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

Eisteddfod Dawns ac Offerynnol / Instrumental & Dance Urdd Eisteddfod

Llongyfarchiadau i'r canlynol:-

Congratulations to the following :-

Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau - 1af Osian Holgate

Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau - 1af William Jones

Piano Bl.6 ac iau - 3ydd Hannah Williams

String Solo Yr. 6 and under - 1st Osian Holgate

Solo Woodwind Yr.6 and under - 1st William Jones

Piano Solo Yr 6 and under - 3rd Hannah Williams

Pob hwyl i Osian a William yn yr Eisteddfod Rhanbarth ym Mhontrhydfendigaid ar 26ain Mawrth.

Good luck to Osian and William in the Area Eisteddfod at Pontrhydfendigaid on 26th March.