Skip to content ↓

Ysgol Gynradd

Aberaeron

Yn yr adran hon...

CREU MOSAIG / CREATING A MOSAIC

Derbyniwyd nawdd o Gronfa'r Loteri Genedlaethol i greu mosaig gyda chydweithrediad Pod Clare o Aberarth.

The school received a grant from the National Lottery to create a mosaic under the leadership of Pod Clare from Aberarth.

jj

Dyluniwyd y cynllun gan y plant gyda phob plentyn yn rhan o greu'r mosaig. Cafodd cyn-ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr gyfle hefyd i gyfrannu at y gwaith gorffenedig.

Mae'r mosaig bellach i fyny ar wal yr ysgol ac yn dwyn edmygedd pawb.

The mosaic was designed by the children and they all took part in the making of  it.  Past pupils, parents, staff and governors also had the opportunity to contribute towards the finished mosaic.

The mosaic is now up on the school wall and is being admired by all.